Υδραυλικά – Αποχετεύσεις

Υδραυλικά – Αποχετεύσεις:
  • Εκκενώσεις βόθρων και αποχετεύσεων
  • Αποφράξεις αποχετεύσεων
  • Καθαρισμός φρεατίων με πιεστικό μηχάνημα
  • Άντληση υδάτων και λυμάτων
  • Αλλαγές και συντήρηση αποχετεύσεων
  • Υδραυλικές Εγκαταστάσεις – Συντήρηση – Αλλαγές – Επισκευή
  • Σωληνώσεις Ύδρευσης