Εργασίες σε ύψος

Εργασίες σε ύψος:

Αναλαμβάνουμε εργασίες σε ύψος ήτοι:  κλάδεμα – κόψιμο και πλύσιμο δέντρων,  βάψιμο οικιών  και πολυκατοικιών,  συντήρηση φωτισμού,  καθαρισμό τζαμιών, ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων, τοποθέτηση σωλήνων,  έλεγχο διαφόρων εξαρτημάτων που βρίσκονται σε ύψος.  

Διαθέτουμε καλαθοφόρο όχημα ύψους έως 17 μέτρων.