Εργασίες Πρασίνου

Εργασίες Πρασίνου:

Εκτελούμε εργασίες πρασίνου, κοπής χόρτων, κλαδέματος & κοπής δέντρων, καθαρισμού & αποψίλωσης  οικοπέδων και δρόμων, σε κάθε ύψος και μορφολογία εδάφους.

Έχουμε στην διάθεσή μας τα κατάλληλα μηχανήματα για κάθε μία από τις παραπάνω εργασίες όπως: καταστροφές με βραχίονα, καταστροφέας επιδαπέδιος κ.λπ.

Αναλαμβάνουμε έργα για λογαριασμό ιδιωτών και Δημοσίων Υπηρεσιών