Τεχνικά Εργα

Τεχνικά Έργα:
 • Εκκενώσεις βόθρων και αποχετεύσεων
 • Αποφράξεις αποχετεύσεων
 • Καθαρισμός φρεατίων με πιεστικό μηχάνημα
 • Άντληση υδάτων και λυμάτων
 • Αλλαγές και συντήρηση αποχετεύσεων
 • Υδραυλικές Εγκαταστάσεις – Συντήρηση – Αλλαγές – Επισκευή
 • Σωληνώσεις Ύδρευσης
 • Ελεγχος με κάμερα και καθαρισμός φρεατίων και δικτύου οβρυων υδάτων για την Περιμετρική Της Πάτρας ως Υπεργολάβοι της κατασκευαστικής εταιρείας ΑΠΙΩΝ ΚΛΕΟΣ
 • Καθαρισμός φρεατίων για Δήμους
 • Καθαρισμός Βιολογικού Δήμου Θέρμου Τριχωνίδας
 • Συνεργασία με αρκετές τεχνικές εταιρείες για αποκατάσταση δικτύων Δήμων και κοινοτήτων νομών Αχαιας – Ηλειας – Αιτολωακαρνανιας
 • Συνδέσεις αποχετεύσεων και βόθρων σε οικοδομές και κατοικίες.