Πρατήρια Υγρών Καυσίμων

Πρατήρια Υγρών Καυσίμων:

 • Υαλομονώσεις δεξαμενών υγρών καυσίμων
 • Αποκατάσταση διαρροών δεξαμενών υγρών καυσίμων
 • Συντήρηση – αντικατάσταση και επισκευή σωληνώσεων με σύγχρονα υλικά
 • Αποξύλωση – τοποθέτηση – εγκατάσταση δεξαμενών υγρών καυσίμων
 • Εσωτερικοί και εξωτερικοί καθαρισμοί δεξαμενών
 • Εγκατάσταση, επισκευή και συντήρηση βορβοροσυλλεκτών – ελαιοσυλλεκτών
 • Μεταγγίσεις καυσίμων, απονερώσεις δεξαμενών
 • Εργασίες Gas Free δεξαμενών για αποφυγλη αναθυμιάσεων και πρόληψη ατυχημάτων
 • Διαμόρφωση εξωτερικών χώρων
 • Τοποθέτηση αντλητικών μηχανημάτων, γεμιστηρίων αυτοκινήτων
 • Τοποθέτηση – service – επισκευή αντλιών καυσίμων