Καλαθοφόρα Ενοικιάσεις – Εργασίες Πρασίνου

 

 

 

 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ   ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΩΝ   ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Ενοικιάζουμε καλαθοφόρα μηχανήματα ύψους: 17 μέτρων και 27 μέτρων.

Τα καλαθοφόρα μηχανήματά μας είναι κατάλληλα για:

  • κοπή μεγάλων δένδρων
  • βαφές υψηλών κτιρίων,
  • επισκευή και βαφή καμπαναριών,
  • συντήρηση ηλεκτροφωτιστικών εγκαστάσεων σε στήλους.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ   ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Αναλαμβάνουμε με τα δικά μας μηχανήματα (καλαθοφόρα, καταστροφέας με βραχίονα, καταστροφέας επιδαπέδιος κ.λπ.)   εργασίες κοπής δένδρων, χόρτων, καθαρισμού και αποψίλωσης οικοπέδων και δρόμων.

Αναλαμβάνουμε έργα για λογαριασμό ιδιωτών και Δημοσίων Υπηρεσιών.